top of page
Cathy Doll Ready 2 White One Day Whitener Body Cleanser 450ml (new package)

เปลี่ยนการอาบน้ำรูปแบบเดิม สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำในรูปแบบใหม่ อาบสะอาดพร้อมผิวขาวกระจ่างใส คุณค่าการบำรุงที่ปรนเปรอผิวกาย ด้วยเพื่อผิวหลังอาบน้ำที่เนียนนุ่มชุ่มชื่น สวยกระจ่างใส

A new showering experience awaits you! Deeply nourish your body skin with One Day Whitener Body Cleanser. Using the best combination of skin foods, Glutathione+Deoxy Arbutin+Snail Secretion Filtrate

Cathy Doll Ready 2 White Body Cleanser

SKU: 1020202300012
    bottom of page