MTI ดินสอเขียนคิ้ว

The easy draw high quality eyebrow pencil makes your eyebrow 
more beauty as the oval shape drawing.

ดินสอเขียนคิ้วคุณภาพดี เนื้อแน่น เขียนง่าย ให้คิ้วมีรูปทรงที่สวยงามตามสไตล์ของ
คุณด้วยปลายดินสอทรงวงรีระดับนวัตกรรม เพื่อความสะดวกในการควบคุมรูปทรงคิ้ว

• จำนวนสี	 : 	1	 สี
• น้ำหนักสุทธิ	 : 	1.5	 กรัม

MTI Easy draw waterproof eyebrow pencil

SKU: CEEI