top of page
MTI เจลใสบำรุงผิวผสมทองคำ

Nourishing gel with pure gold is applied before sunscreen cream, 
to moisten your skin with ginseng and gingko extracts.

เจลบำรุงผิวผสมทองคำบริสุทธิ์ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้รับสารบำรุงต่างๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมสารสกัดจากรากโสม และใบแปะก๊วย ช่วยเพิ่ม
คุณค่าการบำรุงและกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ


• จำนวนสี : 1 สี
• น้ำหนักสุทธิ : 30 กรัม

MTI Essence Gel

SKU: GNEG1
    bottom of page